مشخصات استاندارد

AHRI 2023 استاندارد

موسسه استانداردهاي خنک سازي هوا
Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute
AHRI استاندارد
AHRI is viewed as a resource for industry shipment data education and workforce information and research. AHRI is an industry powerhouse providing our members with one industry voice both domestically and abroad.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 263 کد استاندارد : 306
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2023 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

AHRI جدیدترین استانداردهای
AHRI 140
AHRI 140:2023
AHRI 1340
AHRI 1340:2023
AHRI GUIDELINE X
AHRI GUIDELINE X:2023
AHRI 410
AHRI 410:2023
AHRI 420
AHRI 420:2023
AHRI 421
AHRI 421:2023نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute