مشخصات استاندارد

WRC 2021 استاندارد

شوراي تحقيقات جوشکاري
Welding Research Council
WRC استاندارد
The Welding Research Council, a 501(c)(3) not-for-profit scientific research corporation, brings to bear in the solution of problems in welding and pressure vessel technology the talents of diverse science and engineering specialists. They exchange knowledge, share perspectives, and develop and guide R & D activities. As needed, the Council organizes and manages cooperative programs to advance codes and standards. Also incorporates the Pressure Vessel Research Council (PVRC) and Materials Properties Council (MPC)

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 763 کد استاندارد : 316
قیمت به ریال : 210000000 سال انتشار : 2021 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

WRC جدیدترین استانداردهای
WRC 588
WRC 588:2021
WRC 589
WRC 589:2021
WRC 537
WRC 537:2020
WRC 541
WRC 541:2020
WRC 546
WRC 546:2020
WRC 556
WRC 556:2020نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute