مشخصات استاندارد

ACGIH 2023 استاندارد

کنفرانس آمريکايي بهداشت متخصصان صنعتي دولتي
American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ACGIH استاندارد
The American Conference of Governmental Industrial Hygienists is a professional association of industrial hygienists and practitioners of related professions

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 24 کد استاندارد : 327
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2023 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ACGIH جدیدترین استانداردهای
ACGIH 0123
ACGIH 0123:2023
ACGIH 1122
ACGIH 1122:2022
ACGIH 0122
ACGIH 0122:2022
ACGIH 0399
ACGIH 0399:2021
ACGIH 0121
ACGIH 0121:2021
ACGIH 0398
ACGIH 0398:2020نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute