مشخصات استاندارد

MMPDS 2022 استاندارد

توسعه و استانداردسازي خواص مواد فلزي
Metallic Materials Properties Development and Standardization
MMPDS استاندارد
The primary source of statistically-based design allowable properties for metallic materials and fasteners used in many different commercial and military aerospace applications around the world. Produced in partnership with government, industry and educational professionals experienced in the application and use of statistically-based properties. Recognized by certifying agencies within their limitations: including FAA, DoD and NASA.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 2 کد استاندارد : 331
قیمت به ریال : 140000000 سال انتشار : 2022 دسته بندی : سازه ساختمان
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

MMPDS جدیدترین استانداردهای
MMPDS MMPDS-17
MMPDS MMPDS-17:2022
MMPDS MMPDS-16
MMPDS MMPDS-16:2021نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute