مشخصات استاندارد

SPI 2021 استاندارد

انجمن صنعت پلاستيک
Society of the Plastics Industry
SPI استاندارد
The Society of the Plastics Industry, Inc. was a professional society representing individuals in the plastics industry. In 2010, the organization began doing business as SPI: The Plastics Industry Trade Association, before changing its name to the Plastics Industry Association.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 26 کد استاندارد : 333
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2021 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

SPI جدیدترین استانداردهای
SPI B151.11
SPI B151.11:2021
SPI B151.27
SPI B151.27:2021
SPI B151.5
SPI B151.5:2020
SPI B151.1
SPI B151.1:2017
SPI B151.7
SPI B151.7:2014
SPI B151.29
SPI B151.29:2014نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute