مشخصات استاندارد

FABIG 2018 استاندارد

گروه اطلاع رساني آتش و انفجار
Fire And Blast Information Group
FABIG استاندارد
The Fire And Blast Information Group (FABIG) aims to be the globally recognised centre of excellence for the sharing of technical knowledge and practical guidance on fire and explosion hazards.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 14 کد استاندارد : 340
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2018 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

FABIG جدیدترین استانداردهای
FABIG TN 14
FABIG TN 14:2018
FABIG TN 13
FABIG TN 13:2014
FABIG TN 12
FABIG TN 12:2013
FABIG TN 11
FABIG TN 11:2010
FABIG TN 10
FABIG TN 10:2007
FABIG TN 9
FABIG TN 9:2006نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute