مشخصات استاندارد

NFPA(FIRE) HANDBOOK 2022 استاندارد

هندبوکهاي انجمن ملي حفاظت در برابر آتش
National Fire Protection Association Handbooks
NFPA(FIRE) HANDBOOK استاندارد

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :4 تعداد استاندارد : 77 کد استاندارد : 345
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2022 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

NFPA(FIRE) HANDBOOK جدیدترین استانداردهای
NFPA(FIRE) HANDBOOK 13H
NFPA(FIRE) HANDBOOK 13H:2022
NFPA(FIRE) HANDBOOK 25H
NFPA(FIRE) HANDBOOK 25H:2020
NFPA(FIRE) HANDBOOK 58H
NFPA(FIRE) HANDBOOK 58H:2020
NFPA(FIRE) HANDBOOK 13H
NFPA(FIRE) HANDBOOK 13H:2019
NFPA(FIRE) HANDBOOK 20h
NFPA(FIRE) HANDBOOK 20h:2019
NFPA(FIRE) HANDBOOK 72H
NFPA(FIRE) HANDBOOK 72H:2019نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute