مشخصات استاندارد

IAEA 2020 استاندارد

استانداردهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي
International Energy Atomic Agency
IAEA استاندارد
The International Atomic Energy Agency is an international organization that seeks to promote the peaceful use of nuclear energy, and to inhibit its use for any military purpose, including nuclear weapons.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 200 کد استاندارد : 065
قیمت به ریال : 28000000 سال انتشار : 2020 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

IAEA جدیدترین استانداردهای
IAEA GSG-14
IAEA GSG-14:2020
IAEA SSG-15
IAEA SSG-15:2020
IAEA SSG-16
IAEA SSG-16:2020
IAEA SSG-55
IAEA SSG-55:2020
IAEA SSG-56
IAEA SSG-56:2020
IAEA SSG-57
IAEA SSG-57:2020نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute