مشخصات استاندارد

PFI 2021 استاندارد

استانداردهاي انجمن لوله
Pipe Fabrication Institute
PFI استاندارد
The Pipe Fabrication Institute (PFI) was formed in 1913. It is one of the oldest and most respected industry associations in the United States. The PFI exists solely for the purpose of ensuring a level of quality in the pipe fabrication industry that is without compromise.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه نسخه به روز اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 115 کد استاندارد : 105
قیمت به ریال : 84000000 سال انتشار : 2021 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

PFI جدیدترین استانداردهای
PFI ES-7
PFI ES-7:2021
PFI ES-16
PFI ES-16:2021
PFI ES-22
PFI ES-22:2021
PFI ES-26
PFI ES-26:2021
PFI TB-10
PFI TB-10:2021
PFI TB-11
PFI TB-11:2021نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute