مشخصات استاندارد

ABNT 2007 استاندارد

استانداردهای ملی برزیل
Associacao Brasileira de Normas Tecnicas
ABNT استاندارد
The Brazilian Association of Technical Standards usually rendered in Portuguese as Associaç?o Brasileira de Normas Técnicas is a private non-profit organization and the normative body which is responsible for technical standards in Brazil and intends to promote technological development in the country.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :1 تعداد استاندارد : 0 کد استاندارد : 138
قیمت به ریال : 35000000 سال انتشار : 2007 دسته بندی : عمومي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute