مشخصات استاندارد

NAPCA 2016 استاندارد

انجمن مجري پوشش لوله
National Association of Pipe Coating Applicators
NAPCA استاندارد
National Association of Pipe Coating Applicators (NAPCA) represents plant pipe coating applicators, line pipe manufacturers, distributors of new line pipe, companies engaged in the manufacture and/ or sale of materials, supplies, equipment, and services utilized by plant pipe coating applicators and other specific parties interested in the promotion and standardization of plant-applied pipe coating.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 16 کد استاندارد : 176
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2016 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

NAPCA جدیدترین استانداردهای
NAPCA 17-98
NAPCA 17-98:0
NAPCA 16-94
NAPCA 16-94:0
NAPCA 1-65-94
NAPCA 1-65-94:0
NAPCA 15-83-94
NAPCA 15-83-94:0
NAPCA 14-83-94
NAPCA 14-83-94:0
NAPCA 13-79-94
NAPCA 13-79-94:0نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute